Tutustu Sport Momentumin tekijöihin – Mielen voima

Sport Momentumin kolme perustajaa ja osakasta ovat kaikki oman alansa ammattilaisia ja urheilukentän intohimoisia kehittäjiä. Kolmen osakkaan omista osa-alueista muodostuu myös Sport Momentumin kivijalka; Kehon kyky eli fysiikkavalmennus, mielen voima eli psyykkiset taidot ja johtamisen taito eli johtamisen ja urheiluseuratoiminnan laatu. Nyt tutustumme Mirelleen, joka vastaa Mielen voima -osa-alueen kokonaisuudesta.

Mirelle Lund on tamperelainen psyykkinen valmentaja ja yrittäjä. Tekijä, joka innostuu ja inspiroituu tarinoista, onnistumisista ja itsensä kehittämisestä. Mirelle nauttii hyvistä keskusteluista ja arjen pienistä onnen hetkistä. Hän myös syttyy eri urheilulajien ja urheilijoiden seuraamisesta. 

Luonteelleen ominaisesti Mirelle hyppää uteliaana tutkimusmatkalle selvittämään, kuinka ihmisen suorituskyky voidaan nostaa kunkin omalle parhaalle tasolle. Hän on parhaimmillaan ympäristössä, jossa vaihdetaan näkökulmia avoimessa vuorovaikutuksessa ja toisiaan kunnioittaen. Useimmiten Mirelleä kuvataan sanoilla iloinen, lämminhenkinen ja muut huomioiva.

— Olen aidosti kiinnostunut ihmisistä ja se varmasti näkyy tuossa ensivaikutelmassa. Omaan myös vahvan empatiakyvyn, joka yhdessä erityisherkkyyteni kanssa ovat itseäni vahvimmin määrittelevät asiat. Nämä kaksi kykyä ovat kolikkoni kaksi puolta. Toisaalta osaan asettua helposti toisen asemaan ja aistin paljon asioita ympäriltäni. Toisaalta unohdan välillä itseni, kun haluan niin kovasti auttaa muita ja olla heille läsnä, Mirelle pohtii ja jatkaa,

— Minussa asuu myös pieni suorittaja. Se näkyi minussa parhaiten ennen urheilijana ja nyttemmin yrittäjänä. Olen ahkera, säntillinen ja sanaani voi luottaa. Omaan myös vahvan sisäisen kriitikon, joka auttaa minua kohti vielä toistaiseksi saavuttamattomia tuloksia, mutta jota opettelen arjessa hiljentämään, jotta osaan pysähtyä myös nauttimaan armollisemmasta elämästä.

Urheilutaustoiltaan Mirelle on monipuolinen, historiaan kuuluu niin jalkapalloa kuin kilpatanssiakin. Kilpatanssin saralla hän on viisinkertainen 10-tanssin Suomen mestari. Oma urheilijaura kilpatanssin parissa vei Mirellen myös urheilupsykologian ja suorituskyvyn tehostamisen pariin. Silloiset valmentajat ja säännöllinen työskentely urheilupsukologin kanssa auttoivat ymmärtämään psyykkisten taitojen tärkeyden. Niinpä urheilijauran päätyttyä Mirelle hakeutui Jyväskylän avoimeen yliopistoon opiskelemaan urheilupsykologiaa ja suuntasi ammatillisesti fokuksen entistä vahvemmin psyykkisen valmennuksen pariin. Mirellen mielestä psyykkiset taidot ovat ennen kaikkea  ihmisyyden ja itsetuntemuksen taitoja.

— Olen aina ollut kiinnostunut siitä, millainen vaikutus meidän ajattelulla on siihen mitä teemme. Ammattivalmentajatutkintoni tein keskittyen psyykkisen valmennuksen aihepiiriin ja aiemmin olen myös pohjannut liiketalouden tradenomiopintoni yrittäjyyden lisäksi ihmisten johtamisen taitoihin, ryhmädynamiikkaan, vuorovaikutustaitoihin sekä oppimisen taitoihin, Mirelle summaa ja jatkaa,

— Tykkään työskennellä eri lajien parissa ja otan mielelläni uusia haasteita vastaan. Olen toiminut muun muassa eri tanssilajien (solo, duo, pienryhmät), cheerleadingin, cheertanssin, jalkapallon ja salibandyn matkassa mukana, Mirelle summaa.

Psyykkisten taitojen harjoittelusta hyötyvät kaikki ja niitä voi soveltaa niin urheilussa, työssä kuin ihmissuhteissakin. Mirellelle on työssään psyykkisenä valmentajana on noussut päälimmäiseksi kolme lempiaihetta, joita hän haluaa jakaa kaikille urheilukentille: Oma100, vuorovaikutustaidot ja tunnetaidot.

”Oma100” tarkoittaa terminä omaa parasta versiota itsestä. Se on taitoa virittää itsensä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, itselle oikeiden valintojen tekemistä ja itsensä tuntemista.

Vuorovaikutustaitoja tarvitsemme niin ikään kaikkialla arjessa. Mirelle uskookin vahvasti siihen, että jokainen vuorovaikutustilanne sisältää psyykkisiä taitoja ja voimme aina tulla niissä paremmiksi:

— Olemme ihmisinä hyvin erilaisia ja tulemme helposti väärinymmäretyiksi. Kuinka siis saisimme sanomamme paremmin toiselle läpi? Entäpä kuinka oppisimme paremmin kuuntelemaan, ilman tarvetta vasta-argumentoinnille?

Tunnetaidot puolestaan liittyvät esimerkiksi juuri erityisherkkyyden tunnistamiseen ja sen hyväksikäyttöön ilman, että se kuormittaa liikaa.

— Tahtoisin auttaa ihmisiä tunnistamaan erilaisia tunteita sisällään ja huomaamaan niiden vaikutuksen meihin. Vahvassa tunnereaktiossa syntyneet toimintamallit harvoin ovat niitä kaikkein toimivimpia. ”Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kaikenlainen toiminta niiden pohjalta ei”, toteaa Mirelle.

Mutta miksi mielen voima on tärkeää? Me kaikki tarvitsemme psyykkisiä taitoja joko kanssakäymiseen muiden tai itsemme kanssa. Mirelle kuvailee itseään sparraajaksi, jonka  tahtotila on auttaa liikkujaa, urheilijaa tai valmentajaa saavuttamaan oma 100% potentiaalinsa. Mirelle haluaa myös laajentaa ajatusta siitä, ketä varten psyykkinen valmennus urheilussa oikeastaan on.

— Usein puhutaan, että psyykkinen valmentaja on urheilijan tukena. Haluaisin itse avata kenttää ja toimia myös valmentajien tai seuratoimijoiden sparraajana kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia edistäen. Myös nuorten urheilijoiden perheet on hyvä ottaa huomioon. Koen, että minulla on paljon annettavaa juurikin koko tiimin voimavarana kehittäen tiimin toimintaa, vuoropuhelua ja roolituksia eri toimijoiden kanssa, hän kertoo.

Sport Momentum on Mirellelle väylä, jonka kautta hän pystyy vaikuttamaan ja antamaan sekä omaa että muiden huipputoimijoiden osaamista laajasti koko urheilun kentälle lajirajoista riippumatta. Sport Momentum on asiantuntijoiden tiimi, joiden kanssa yhdessä kehitetään suomalaista liikunnan ja urheilun kenttää. Tiimityö onkin yksi Mirellen avainasioista, kun hän lähettää terveisiä urheilukentälle:

— Yhteistyössä on voimaa ja yhdessä olemme enemmän!