Yhteisön merkitys urheiluorganisaatioissa

Yhteiskunta rakentuu yhteisöistä. Yritys- ja organisaatioteorioiden tasolla on jo pitkään keskusteltu yhteisöllisyyden kokemuksesta ja yhteisöjen merkityksestä organisaatioiden menestyksen avaintekijänä. Mitä toimivampia yhteisöt ovat yhdessä ja erikseen, sitä paremmin asiat yleisesti ottaen ovat. On huomattu, että hyvinvoivassa yhteisössä yksilötkin voivat hyvin.

Keskustelu yhteisöjen merkityksestä ihmisten elämässä on todenteolla alkanut pandemian aikana ja sen jälkeen, kun olemme tunnistaneet yhteisöjen merkityksen niin vapaa-ajalla kuin työpaikoilla. Monilta osin voidaankin todeta, että keskustelu yhteisöistä on tärkeämpää kuin aikoihin.

Myös urheiluorganisaatiot ovat yhteisöjä ja urheilun toimintakehyksessä yhteisöjen merkitys on valtava. Itseasiassa urheiluorganisaatiot koostuvat useista eri yhteisöistä, jotka ovat tavalla tai toisella yhteenpunoutuneita. Muuttuvassa maailmassa ihmiset kaipaavat kuulumista yhteisöihin. Kokemus merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta omassa toimintaympäristössä on keskeisessä osassa pitkäjänteistä menestystä rakentaessa.

Myös urheilun toimintakentässä yhteisöllisyyden kokemuksella on suuri merkitys. Toisin kuin useimmiten yritysmaailmassa, uskallan väittää, että urheiluorganisaatiossa tunnepuoli on vahvemmin läsnä toiminnan eri osa-alueilla. Urheiluyhteisöihin liittyy vahva kiinnittymisen tunne. Useat urheiluseurojen toimijat ovat mukana sydämellään ja halusta tehdä hyvää, jotta yhteisön jäsenet pääsevät harjoittamaan omaa intohimoaan. Se jos jokin on arvokasta!

Harvassa ovat ne henkilöt, jotka olisivat valmiita tatuoimaan työnantajansa logon käteensä.

Sen sijaan vähemmän yllättävää on kohdata henkilöitä, jotka ylpeydellä tatuoivat seuransa logon käteensä. Urheiluseurat ja niihin sitoutuminen on monille meistä ylpeyden aihe. Usein seuroissa ja urheiluorganisaatioissa toimivat ihmiset ovat seuran brändin lähettiläitä. He tekevät omalla panoksellaan seuran identiteettiä näkyväksi. Seuroille nämä intohimoiset tulisielut ovat erittäin tärkeitä, sillä heidän panoksensa todella näkyy ja tuntuu seuratoiminnassa. Heidän kauttaan seuran tarina elää eteenpäin. Seurat tarvitsevat sitoutuneita henkilöitä vastaamaan seuran arvojen ja vision toteuttamisesta.

Kuten muutkin menestystä tavoittelevat organisaatiot, niin myös urheilumaailman organisaatioiden täytyy rakentaa menestymisen polkua yhteisönsä jäsenten kautta, rooliin katsomatta. Loppujen lopuksi ihmiset ovat menestyksen toteuttajia arjessa. Ainakaan toistaiseksi robotit ja tekoäly eivät ole korvanneet ihmisiä halleissa, laduilla ja kentillä. Tämä ihmisten joukko on seuratoiminnassa laaja, siihen kuuluvat urheilijat, valmentajat, tukijoukot, sponsorit, kannattajat ja niin edelleen.

Jotta ihmiset saadaan sitoutumaan seuran yhteisen tarinan rakentamiseen ja vision toteuttamiseen, täytyy tarinan ja vision olla puhutteleva, osallistava ja tarpeeksi uskottava. Urheiluyhteisön vieminen kohti sen tavoitteita tarvitsee vankan arvopohjan, jonka pohjalta voidaan ponnistaa. Matkalla menestykseen näiden tekijöiden huomiointi ja vaaliminen ovat elintärkeitä urheiluorganisaatioille. Urheiluyhteisöjen kehityskohde onkin keskittyä seuraan sitouttamiseen ja merkityksellisyyden tunteen lisäämiseen. Lisäksi tarvitaan työkaluja, joilla seuran organisaatiokulttuuria rakennetaan.

Yhteisöä voidaan rakentaa ja vahvistaa identiteetin näkyväksi tekemällä. Urheiluyhteisöt ponnistavat parhaiten menestykseen kestävälle pohjalle rakennetusta yhteisökulttuurista, joka on puhuttelevasti sanoitettu ja hyvin johdettu. Pitkäjänteiseen työhön vaaditaan selkeät visio, arvot ja toimintatavat.

Seurojen tarinoiden todeksi eläminen tapahtuu ihmisten kautta toimintaympäristön arjessa.

Urheiluorganisaation kulttuuri on koko toiminnan kivijalka, minkä päälle voidaan kerroksittain rakentaa lajille ominaista valmennusta, oli kyse sitten fyysisestä ja psyykkisestä valmennuksesta tai lajitaidoista. Vahvat ja menestykseen valmiit yhteisöt syntyvät motivoituneista toimijoista ja sidosryhmistä, jotka kokevat oman panoksensa merkityksellisenä. Investointi oman toimintaympäristön kulttuuriin on seuralle keskeinen työkalu, kun menestyksen kulmakiviä asetellaan ja valetaan.

Sport Momentumin yksi keskeisistä visioista on lisätä osaamista asiantuntijoilta asiantuntijoille. Sport Momentumilla uskotaan valmentajien osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksissa olemme havainneet, että urheiluvalmentamisessa puhutaan valitettavan vähän yhteisöjen valmentamisesta ja miksi yhteisöillä on niin suuri merkitys urheilutoiminnan edistämisessä. Myös Sport Momentum on yhteisö. Meidän yhteisömme tavoite on auttaa muita yhteisöjä onnistumaan ja lisätä osaamista, joka antaa tilaa ja mahdollisuuksia yhteisön kasvaa ja kehittyä arvojensa mukaiseen suuntaan.

Sport Momentum tarjoaa laajan verkoston osaamista urheilujohtamisen saralla. Koemme, että yksilön ja yhteisön välinen vuorovaikutus on keskeisessä asemassa, kun menestyksen polkua rakennetaan. Juuri siksi esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen valmentaminen ovat keskeisiä työkaluja, joita SportMomentum sparrauksissa ja valmennuksissa kehitetään.

Kirjoittaja: Kaarle Wirta Sport Momentumin tiimistä

– – – –

Lue myös Sport Momentumin blogikirjoitus #arjensankareista ja monimuotoisesta seuratoimijoiden kirjosta!